Familien Rajcsányi hjemmeside
Familiens historie

Historien om den ungarske adelsfamilie Rajcsányi

af Mihály Rajcsányi

 

Historiker, slægtsforsker og familieforsker Iván Nagy, der primært var en familieforsker og ikke en teoretisk slægtsforsker, skrev følgende om vores familie i sit arbejde med titlen "Families of Hungary", Rajcsányi -familien er den ældste adelsfamilie i Nyitra amt og en af ​​de meget få af vores familier, hvis oprindelse kan spores tilbage til det 11. århundrede med diplom. Den første kendte forfader var Bokon, han levede i kong St. Stephen og I. Andrew kongernes tid (1000-1047). Hans søn Bod var en tilhænger af midlertidige kong Salomon, i året 1080, da kronprinsen blev taget til fange af kongen St. Ladislaus, blev Bod låst inde i borgen i Visegrád. Bods søn var Korus (Karos), overherren i Zala amt og slotsløjtnanten ved borgen i Nyitra by. Hans efterkommere registrerede senere scenen i deres våbenskjold til minde om denne bemærkelsesværdige begivenhed for at  han har reddet under en jagt kronprincen (senere kong II. Stephen) fra bjørnen for ikke at dræbe han.

 

På den lige gren var Comes I. Bethlehem kongens talesmand i Dömös. Inden tartarernes ankomst og på tidspunktet for deres besættelse af landet gjorte han fremragende tjænester til den ungarske konge IV. Béla, ledsagede kongen under sin flugt til Dalmatien. Ved hjemkomsten til Ungarn belønnede kongen ham for sine tjænester. I et donationsbrev fra året 1244 ved at give til han følgende 12 lokaliteterne i Nyitra amt :
Rajcsány, Septenc Újfalu, Ilus, Dobozd, Szedelcsen, Keeth, Beke, Berencs, Lyuke, Omur og Lipovnok.

Comes I. Bethlehem havde tre sønner, I. Peter biskop i Nyitra, I. Drágh, som skrev sit navn efter Rajcsány og blev familiens forfader, Márk, som skrev sit navn efter Septenc Újfalu, hans søn Samrák, han var Szeptenszky familiens forfader.
I året 1255 krævede ærkebiskoppen af Esztergom en retssag mod I. Drágh. Han havde fire sønner, l.Dénes, II. Bethlehem, II.Drágh og II.Péter, en pige Erzsébet, hustru til adelsmanden Miklós . Den Sorte Demeter, han besatte deres ejendom i Berencs og konfiskerede forskæligt dokumenter i året 1298. De tre brøder protesterer mod hans beslaglæggelse. Kong Charles Robert af Ungarn i året 1317 bekræfter retten til ejendomen i Berencs samt retten til Rajcsány, Szolcsány, Apáthy, Livina osv. ved udstædelse et nyt donations brev for sønerne af I. Drágh.
ll. Peter og hans bror ll. Betlehem i áret 1330 delte Rajcsány i to. I samme år  ll. Peter med sønnerne Ipoly og Miklós, der kæmpede mod Máté Csák  i Trencsén. I Rajcsány pigens fjerdedel lejes ud til Erzsébet, datter af II. Peter.
I året 1325,  ll.Bethlehem og ll.Péters godser Alsó Koros, Kis Zelcsény, og Ilus pantsætter de  til Koncsek Benedek for 150 guld. l. Dénes blev efterladt med en datter, Judit, hustru til mester Golden Galo, i hvem hendes gren blev brudt.
ll.Bethlehems søn Jakab, provosten i Fehérvár, havde en datter Klára, i hvilken hans gren uddøde.
Af Peters to sønner Ipoly bar den lige gren, Miklós, han blev forfader til Korosi og Trencsén grenen. Ipoly havde to sønner, György og Tamás, den sisdte han døde i krigen mod tjekkerne. l.György var stedfortrædende herre i Nyitra amt. Hans kone, Mojtech Adviga, efterlod fem sønner: Gergely, ll.Dénes, l.János, Salamon og Mátyás, den sisdte blev stamfader til Bars amt.

Comes l. János de Rajcsánys kone Elefánti Erzsébet hun fødte l. István, hvis kone er Palásty Julianna som fødte ll.György, han faldt i slaget ved Mohács mod tyrkerne. I. Istvans anden kone Anna Simoni fødte Katalin,
Orsolya og I. Boldizsár som har fortsætte den lige linie.

 l.Boldizsár fik tre børn, II.István, Bora og III. Péter. ll.lstván, III Péters søn Poul, Slav. Zsófia Sándors mand bærer af den lige gren i Rajcsány. De fik  to børn, Bora, kone til Uriel Kosztolányi og l.lmre som var borgmester fortræder af Nyitra amt. Hans første kone fødte I.Adam.

 l. Adam fik tre børn, II.Imre, János, IV.Péter som fik fem børn og en af dem V. Péter.

V. Péter fik tre sønner, II.Adam, Josef og János.
II.Ádám blev udnævnt af den Østrigske kajser til Ungarns første stadsarkivar. Josefs barnebarn Vendel, han var stedfortrædende folketingsmedlem. János søn rigsadvokaten Bálint de Rajcsány søn
Poul, solgte i året 1872 Rajcsány -ejendommen til Erhard Konold Fridrich.


Under min familie forskning har fundet følgende nye historier :

Bokon, et gammelt ungarsk navn og han var kong St. Stephen skov-
bestyrere. Bokon bosættelsen  for 1000 år siden var ved nuværende landbyen Fehérvárcsurgó. Bjergkæden Bakony nord for Balaton søen
blev opkald efter ham.
Karos, er også et gammelt ungarsk navn, og Zalakaros blev opkaldt efter ham.

Pál, søn af ( Dorman de Raychan) Dorman Rajcsányi, han var kongeligt skatte indriver i Zala amt. Han frikender sønnerne til Sidó Mileji og sønnen til Herbord Falkosi fra den bøde, der blev pålagt dem.
Kapornak, 1364. juli 19.


Mileji Sidos forfædre var Rede, Luthar og Cuda, Zala borg tjenere. De har udført trofaste tjenester til III. Béla kongen af Ungarn, og derfor kongen belønet dem ved at frigjort dem fra alle deres forpligtelser til Zala borg indtil da og gav dem den samme frihed, som adelsmændene nød. Donationsbrev år 1178.


Sønnerne til Herbord Falkosi, Lőrinc og Miklós, ønskede at krydse Rajks grænser i året 1362 med henvisning til aftalen om, at denne ejendom tilhørte hans herre med fulde rettigheder.


Sider for familier


Antal besögende: 33968