Familien Rajcsányi hjemmeside
Familiens historie

The family's history during the recent period in Etelköz ( 8. century A.C. ) and after up to I. Bethlehem ( Comes I. Bethlehem de Koros ) temporarily removed from the site , due to data collection . When the data to disposition again , fully completed , in the recent period to realize again.

Den lige linie


Korus fik tre oldesønner Bethlehem, Echa og Paska.
Echas søn Móricz var ane til den uddø familie Korosy. I. Bethlehem de Koros forud for Tatar invasion og under invasionen gjort store tjenester for kong IV. Béla bl.a. han har hjulpet kongen til at flygte til Italien. Efter at Tatarer har forladt landet og i år 1244 kongen har belønnet I. Bethlehem med at tildele han gårderne Rajcsány, Szeptenc Ujfalu, Iluz, Dobozd, Szedelcsen, Keeth, Beke, Berencs, Lyuke, Omur og Lipovnok i Nyitra amt.
Bethlehem havde tre sønner, Peter biskop i Nyitra, Drágh der skrev sin navn af Rajcsány og blev ane til denne familie. Mark der skrev sin navn af Szeptenc-Újfalu og hans søn Comes Samrak der blev ane til familien Szeptenszky. I året 1255 ærkebiskoppen af Esztergom og hans skatte indrivere startet retsag mod I. Drágh. Han har fået fire sønner  Dénes, II. Bethlehem, II. Drágh og II. Peter og en datter Elizabeth kone til guvenør Miklós. Tre af brøderne protesterer i året 1298 mod Demeter Fekete (Demetrius Niger) fordi han har besatte deres land og beslaglagt deres dokumenter i Berencs. I 1330 II. Peter og hans bror Bethlehem, opdeler stedet Rajcsány i to. Men dette år, II. Peter, (der kæmpede mod  Csák Máté af Trencsén), sammen med hans søn Ipoly og guvernør Miklós udlejer den part a landområdet til Dan som tilhører Erzsébet i Rajcsány. II. Bethlehem og II. Peter i året 1325 giver deres områder Alsó Koros, Kis Zelcsény og Illus til deres faders søn Benedek Koncsek, i pant for guld. I. Dénes han har fået en datter som heddet Judit og gift med Aranyi Kakas mester, hermed linien her er brudt. II. Bethlehem har fået en søn Jacab som blev provst af Fejérvár og en datter Klára som var gift med Bálint Dereski som var overforvalter og hermed linien også blev brudt. Ipoly, søn af II. Peter han har fået to sønner I. György og Miklós. I. György han var underforvalter for Nyitra amt og Miklós han blev forfader til den anden gren, se familietræet. I. György han har fået fem sønner  Gergely, II. Dénes, I. János, Salomon og Mátyás. Mátyás han blev forfader til familiens gren i Bars amt. I. János han ført linien videre i Rajcsány og har fået en søn I. István som var kongens statsholdere i Nyitra amt. I. István han har fået to sønner II. George, som faldt i slaget ved Mohács 1526, og I. Boldizsár som førte den lige linie viderer. I. Boldizsár's søn III. Péter og hans søn I. Pál som har efterladt et testamente i 1616. I. Pál's søn I. Imre han var underforvalter for Nyitra amt. Hans søn I. Ádám og sønnesøn IV. Péter som har ført linien videre. Ud af IV. Péter's tre sønne II. Ádám han var regerings rådgiver og Ungarns første statsarkivar. Men linien blev ført videre af V. Péter. Hermed den lige linie er blev brudt, grundet mangler på dokummenter. En ting er dokummenteret med sikkerhed at Bálint har boet i Rajcsány og har fornyet kirken der, i 1826 af eget midler. Ligeledes han har fået bygget en kapel der. Stedet er et berømt pilgrimssted idag.
Det er værd at bemærke, at grenen i Nemes Kosztolány (nu Zemianske Kostoµany), Bars amt, János han var leder af jesuit klostret i Kolozsvár omkring år 1716 og hans bror György  i årene 1734-1737.
Rajcsányi Pál, han har solgt greveskabet i Rajcsány til Erhard Konold Fridrich, i året 1872.

                                                                                     Mihály Rajcsányi

 


Sider for familier


Antal besögende: 30735