Rajcsányi család honlapja
Levél Japánból

Előszó 

A magyar társadalomban ma értelmetlen viták folynak a magyarok eredetéről. A történészek közül többen azt állítják, hogy nincsenek bizonyítékok a magyarok őstörténelméről. Ellenben kinai, perzsa, bizánci, római, germán és görög történet írók feljegyzései szerint az ókorban a magyarok kiválóan harcoltak, akik gazdagon éltek, és jó kereskedők is voltak. Írták továbbá, hogy a magyarok "szkíták", uralták Közel- és Közép Ázsiát. 
Nekünk, magyaroknak megalázó, hogy a körülöttünk lévő, új országoknak van hivatalos őstörténelmük, de nekünk magyaroknak, nincs. Országunkban százával léteznek történészek és történetírók, akik szégyelljék magukat, mivel nem tesznek semmit azért hogy változtassanak a fent említett helyzeten.
Most már legfőbb ideje lenne a magyar társadalomnak kimondani a szót és megírni egy hivatalos magyar őstörténelmet, ami nem a régi rendszer elvén alapul, hanem a ma ismert bizonyítékok alapján. Csalódottan de ugyan akkor nagy reménnyel várom hogy be fog következni még a földi életem idejében. Várom türelmesen.

                                                             Rajcsányi Mihály

 Professzor Shokótu Faisi történész levele

.
Mi- néhányan – japán őstörténet kutatók abban a hitben nőttünk fel, hogy a világ legnemesebb nemzete és fajtája a „maya-r-a” magyar. (Kérem meghatározásomra nem a hitleri nominalizmust alkalmazni.)

A „Felkelő Nap” birodalmi ivadékainak hittük és hisszük Önöket, kedves magyar testvérek, akiket a történelem „karma” messzire sodort . Faji kiválóságukat  elismerve érkeztünk meg annak idején Budapestre magyarul tanulni a bölcs Imaoka Gyuicsiro vezetése alatt.

Harminc év szemléletével meg kell állapítanom a következőket :

1. Igaz magyar történetírás sem a Habsburgok, sem a Horthy korszak alatt nemlétezett. A Habsburgok saját érdekükben megsemmisítettek mindent, ami az ősi eredetre utal. A Horthy korszak szerve- a Teleki Pál intézet- saját nevelésű céhbeli tudósai pedig, Hóman Bálint vezetésével „átértékelték” az amúgy is hiányos magyar történelmet a romai katolikus egyház és a Habsburg-ház javára.

2. A valóságos faji mítoszok  alapján dolgozó történész ebben a gárdában nem létezik, mert hogyan is értékelnék azok mítoszok erejét s igazságát, akik saját Nemzeti Krónikájuk hitelét is lerontották.

Miután azonban a magyar nemzet, faj és nép- vagy nevezzék ahogy akarják- történelmi kutatás szempontjából csak olyan elbírálás alá kell essen, mint a többi nemzet, faj és nép,- kérdezem Önöktől, kedves magyar történész kartársak, miért hivatkoznak mindig a saját fajuk determinációs kérdéseiben a hitleri anomáliákra? Miért nem hivatkoznak a biblikus Izrael faji Hasonlatosságokra?... Izrael faj, nép és nemzetség, tehát ugyanúgy a magyar, japán, görög, arab is faj, nép és nemzetség.

De miért nem oldják meg végre Önök,- magyar tudósok – a bibliában hemzsegő magyar elnevezések, nevek, földrajzi helyek problémait?

Innen messziről jobban látszik az igyekezet is, meg a hamisság is. Valóban a magyar fajta igen elkeveredett már. A „magyar” történelemírás tudósai is ilyen kevert vérűek. Van : német-magyar, szláv-magyar, román-magyar, izraelita-magyar keveredésű történelemtudós is.

Érdekes kívülről megállapítani azt, hogy ezek egyike sem az igazi magyar történelmet kutatja, hanem a németek, szlávok, románok és izraeliták javára akarja a magyar történelem igazságait elferdíteni. Ezzel kapcsolatban csak egyetlen kérdést szeretnék intézni ezekhez a kartársakhoz és rajtuk keresztül minden magyarhoz.

Nevezetesen:

Miért van, hogy a világ egyetlen nemzete a magyar, amelynek származását, történelmét minden más népség elhomályosítani igyekszik ? Kik állnak e mögött a homályosítás mögött ?

Addig is, amíg Önök erre válaszolni fognak, mi- japánok és az összes turáni törzshöz tartozók, Pakisztántól Szibériáig és Hindusztántól Burmáig- a legősiebb „egy-nyelv” elemeit megtartó nyelven- magyarul- írjuk „Ébresztőnket” csaknem 800 millió TESTVÉRÜNKHÖZ és ezzel a magyar népnek, fajnak és nemzetnek akarunk a legősiebb származásaként és sok ezeréves tradícióért tiszteletet adni, még akkor is, ha Önök, magyarok, ezt a tényt erőszakkal megmásítani kívánják.”

Testvéri szeretettel,

                                                         Shokótu Faisi


Családok oldalai


Látogatók száma: 34093