Rajcsányi család honlapja
Az ős családfa

                                                   Rajcsányi de Rajcsány

 Comes Bokon
   erdő ispán
    év 1033
          l
       Bod
Salamon király hive
      1080
          l
     Korus
zalai főispán és Nyitra várnagya
      1130
          l                                           l                                 l
Comes I. Betlehem                     Echa                           Paska
  Dömösi kanonok                     de Koros                      de Koros
       1244                         a Korossy család őse    a Koncsek, Helbényi, Lipovnicky család őse
          l                            l                                 l
I. Péter                      I.  Drágh                        Márk 
 nyitrai püspök          de Rajcsány              de Szeptenc Újfalu
                                   1255                   Szeptencky család őse
   l                                l                         l                     l                            l                              
I. Dénes              II. Betlehem          II. Drágh        II. Péter                  Erzsébet
                                                                       Comes de Rajcsány       Miklós bán
                                                                           1298                     

   l                                                                               l                    l                  

Judit                           Jakab                 Klára              Ipoly            Miklós
Aranyi                      Fejérvári              Dereski         Baragyán             l
Kakas                         prép.                 Bálint             Alinka               A
mester                        1334

                                                                                   l
I. György,     Mojtech Adviga          Tamás                                                      Miklós
Nyitrai alispán,                              e. csehek elleni                                           1385
   1390                                          háboruban
       l                                                                               
Gergely                     II. Dénes             I.  János            Salamon                  Mátyás
Szeptenci                  Lipovnoki             de Rajcsány                                     Szeptenci
Zsámbokréti              alnádor                Elephánti                                           1419
Krisztina                                               Erzsébet                                               l
                                                                l                                                     B
I. István
de Rajcsány, királyi megbizott Nyitra megyében
Palásthy Juliánna                   
  1515            
      l
II.György                  I. Boldizsár              Katalin               Orsolya  
Szeptenci                  Simoni Anna              Baracskay          Patvaróczy  
e. Mohácsnál 1526                                      Domokos           János

II. István                  III. Péter                 Bora   
Soóky                       Lánczy                      Szerdahelyi               
Rózsa                        Erzsébet                   Mihály

III. György                I. Pál                            II. Boldizsár
Sándor                     1616 végrendelet            Sándor Erzsébet
Margit                       Sándor Zsófia                        l
                                                                        Zsófia
                                                                    Kozár János
I. Imre                                Bora
1648                               Kosztolányi  Uriel                               
Nyitrai alispán                                       
1. Turcsány Fruzsina                                  
2. Matyasovszky Zsuzsa

1. től II. Pál                I. Ádám 1702              2. tól Ilona                  Katalin
Egresdy                     Sarnóczay                     Kórossy                     Bucsányi
Bora                             Mária                         István                      Zsigmond
                                       l
II. Imre                                  IV. Péter *1674 e. R.1727              János
*1671 e. Brezány 1702               Bossány Erzsébet                         Kókai Borbála
 Pongrácz Éva                                   l                                                  l
         l                                             l                                          Borbála 1725
 László n. 1755                                     l                                          Tarnoczy István
                                                       l                              
Anna           Antal *R. 1701      V. Péter  *R. 1704 e.R. 1752     Éva *R. 1706     Teréz
Rakovszky    e. R. 1754              Balogh Krisztina
Imre            Bene Kriszt.          Árvai urad. tiszttartó            + R. 1711 Eufrozina 
                                                 1744-1746                                                                   
                                                                                                              l
II. Ádám de Rajcsány, *R. 1698 e. Ny. Sárfő 1766                                       l                  
Kamaraitanácsos, Magyarország első levéltárosa.                                       l
1. Szegedi Erzsébet                                                                                 l
2. Plathy Anna                                                                                        l
         l                                                                                                   l
III. Ádám                   Annamária              Katalin             Erzsébet            l
ház. 1772 Galgóc        + Beckó                 + Beckó                                    l
e. 1822 Vágselye          1726                      1726                                       l
Moravecz Anna                                                                                        l                     
* 1753 Galgóc                                                                                         l
                                                         József                                     János *R. 1747          
                                                          1748                                    ház. Nadlány 1772  
                                                  Petrikovics Franciska                        R. Krisztina
                                                              l                                                             l
                                                József  *1772 Rajcsány                                          l
                                                      Szepessy Júlia                                                 l
                                                              l                                                             l
                                                  Vendel *1808 e. 1863,               Amália +1811        l
                                                 ország gy. képviselő helyet.         Nemespann           l
                                                  végrendelet, Galgóc                                              l
                                                                                                                              l
Antal *1785                Bálint de Rajcsány,*1778               János               Mária
                               e. 1836   Hőgyészy Erzsébet e. 1841       *1783               *1773
                                            l
                                       Mária T. A.
                                       + 1824

 Pál               Péter   Erzsébet           István   Anna M. Haluss           Rajcsányi Katalin     
  l                   l                                  l             l          l                 Benyovszky János
Zsófia          Katalin                        Gáspár    Antal     Imre                 l                l
+ 1717        + 1719                       + 1752      + 1742      +1745    Annamária    István
                                                                                                  + 1805         + 1806
                                                                                                          Gerencsér
Pál *1822                 József                                                       
   1872                      1847                                                       
                                            
                                             A
                                              l
      László      Tamás        Bertalan         Sándor ? de Bellesz          Dormán
           l            l                1375               l                                      l
      Miklós     István  Balázs            Miklós György János                  Pál
       1412     1385  de Koros                     l                              az ország bíró Zalai bírság
           l                        l                Lőrinc                                szedője.  1364                  
      István                 István
           l                     1460                    László       Miklós               Julia
      Benedek    Bálint                       1495        1495              B. János
        1490            l
           l                l
          C          János  György  Dorottya  Kázmér
                                        1526               
                                                                  Mihály   
                                                         Esztergomi kanonok,
                       Miklós                           Tornai főesperes
                        1539                                1545-1549
       Mihály
        1630        
      
       Miklós
        1640
                       György        János     Márton      János                        János
                                                      1720         1720                         egyházi író
       András                                     Szuha       Szuha                      *1670 Nyitrán  
        1669                                                                                      +1733 Nagyszombat
                       György

András     Anna Lelkes
      l
Mátyás
+ 1698. 10.26   Pozsony   
                                     
János                                                  Gábor de Rajcsány + 1712.02.04
Jegyző, Kaposszekcsőn                        Gombgyártó mester,
1726                                                   mesterlevelét kapta 1732,
                       József                          Nagytapolcsányban                     
István              1731                                                                          
1755                Sempte


Sámuel n.1755  Pest megye        Ferenc      József          György          Tamás   Katalin Gallai
Darvas  Mária                           Pozsony megye          Bácsbodrog m.         Fejér m.      
         l                                         n.  1755                     n. 1755        Perkáta, C. visitacio
Mária     Borbála                                                                                               1747
Horváth  Sebestyén 
 Mihály     János

Tamás    Zsuzsánna                  András    Katalin Tárdy 
      l                                               Szered  
Mátyás+1738                                       l                       
Lovasberény                             Katalin  + 1701  

Rajcsányi de Nemes Kosztolány
et Felső Kemenec

                                                                    B
                                                                     l
                                                               Benedek 
                                                        de Nemes Kosztolány
                                                                  1480
                                                                     l
                                                                 Albert
                                                                      l
György   Sándor    Mátyás   Zsófia   Barbara                 Ilona
     l   1571           de Nemes Kosztolány                       1670                       
     l                     et Felső Kemenec                                l                                   
Mihály      János         l                                   Judit  Erzsébet  Borbála  Anna  Gábor  György
     l   1594    l        Márton                                                               
     l              l                                                         Felső Kemenec
György      János                                                        Miklós     Borbála                       
  1625            l                                                          1699            l
     l               l                                                             János   György  Erzsébet  Gábor
Gáspár         Gábor       Erzsébet      Barbara
Éva Ravasz   Pominovszky Zsuzsa          l                                   
  1648            l                                      l                                   
     l  Elanore Anna Mária  Erzsébet    János Miklós  Juliánna         
     l                                                                        l
György     Mátyás                 Antal     Ferenc     Gáspár    János   Terézia
1668         1685                                         1728
     l
György     János             Mária
1669         1671             n. 1755

Rajcsányi de Trencsén

  C
   l
Kristián
1526
    l
György
 1576
    l
Jusztin                 János       Simsialka Jusztina               
 1625                    címeres levél 1659,  Bécs
    l
Kázmér
 Johánna Árvay                                                  
    l                         l                                          
István            Imre      Gáspár
Katalin  &


Családok oldalai


Látogatók száma: 33968